fbpx
Go to Research and Resources library

Kontroll-revizion i Programeve të Rindërtimit në Evropën Juglindore nga Perspektiva e Përkatësisë Gjinore

Published

Ky Kontroll-Revizion nga Perspektiva e Përkatësisë Gjinore bën një vlerësim të programeve të rindërtimit për Evropën Juglindore. Raporti përqendrohet kryesisht në ndikimin e këtyre programeve mbi vajzat dhe gratë, duke përfshirë edhe shkallën e përfshirjes nga ana e bashkësisë ndërkombëtare të grave dhe vajzave në procesin e rehablitimit dhe të rindërtimit.