fbpx
Go to Research and Resources library

Revizija Pitanja Pola Programa Rekonstrukcije u Jugoistoenoj Evropi

Published

Razmatrajuæi politièku, društvenu i ekonomsku administraciju promena na Kosovu postalo je jasno da je
bilo diskriminacije nad ženama tokom perioda rekonstrukcije. Moguæi doprinos žena je bio ignorisan i
povremeno podrivan, kao posledica toga. Ovo je posebno jasno u nedostatku poštovanja medjunarodne
zajednice za osnovna pitanja pola unutar politièkih procesa i procesa kreiranja politike.