Reports on Sexual & Reproductive Health

Photo By: The IRC/Gerald Martone

Kat mwa apre tranblemanntè a: Yon apèsi sou aktivite lasante repwodiksyon priyorite ann Ayiti

Nou t ale Ayiti pou konnen ki plas yo bay sèvis lasante repwodiksyon priyorite yo (LR) nan repons ak tranblemanntè 12 janvye a. Genyen yon seri bezwen LR priyorite yo dwe okipe nan chak sitiyasyon ijan (Dispozitif minimòm ijans lan oswa DMI [gade kare nan p. 2]), e nou te vle rankontre kèk nan moun k bay sèvis sa yo e nan moun ki resevwa yo. Nou te vle konnen ki sa ki disponib, ki sa ki manke, ak ki bagay moun ki pase anba tranblemanntè a te vle kòmande pou amelyore LR yo a.

  • Modified: Monday, July 13, 2015
  • Published: